Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Họ là ai?Nhiều ông bố bà mẹ hàng ngày thường xuyên mắng hoặc nói với đứa con nhỏ tuổi của mình những câu như "mày ngu lắm", "đã dốt lại còn lười",  "đã biết mình vụng mà cứ cố…", "mồm đâu?", "điếc à?",  "đến chết cũng không sáng mắt ra", "cái tính xấu đấy ở đâu ra thế"…
Họ là ai? Con của họ sẽ là ai?

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Những ngày xưa ấy

Đừng quên nhé những ngày xưa ấy,